Wydajność reprodukcyjna

Uzyskanie dobrej użytkowości rozpłodowej jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym poprawę zdrowia zwierząt, wydajności produkcji, a co za tym idzie zysku ekonomicznego. Może to być jednak trudne, ponieważ wyniki reprodukcyjne w hodowli zwierząt są szerokim pojęciem i mogą składać się z kilku parametrów w zależności od gatunku i celu hodowlanego. Poprawa wyników reprodukcyjnych jest osiągana poprzez skupienie się na płodności, ciąży, procesie porodowym i laktacji. Na przykład, okres między wycieleniem a zapłodnieniem, liczba sztucznych inseminacji, jakość nasienia, data rui, śmiertelność płodów, parametry wylęgowości, jakość siary i wydajność mleczna to parametry, które należy wziąć pod uwagę. Faktycznie, wyniki rozrodu dotyczą nie tylko rodziców (takich jak buhaje, rozpłodniki, maciory, kozy), ale także potomstwa (takiego jak jagnięta, źrebięta, pisklęta, młode ryby). Innymi słowy, rejestracja wydajności potomstwa będzie również dobrym wskaźnikiem efektywności rozrodu.

Na płodność może wpływać szereg czynników, takich jak niedobory żywieniowe, obecność toksyn, osłabiona odporność, choroby metaboliczne i trudne warunki środowiskowe. Czynniki te skutkują zaburzeniami rozrodu i obniżoną płodnością zwierząt. Rozwiązania żywieniowe i dodatki paszowe mogą korzystnie wpływać na reprodukcję poprzez na przykład, zwiększanie wchłaniania składników pokarmowych, wspomaganie prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i zwiększanie ilości składników odżywczych dostarczanych potomstwu przez łożysko, jaja, siarę lub mleko. Odpowiednio zbilansowana dieta zawierająca określone składniki pokarmowe poprawi płodność, jednocześnie wspierając stan zdrowia zwierząt w okresie ciąży i laktacji. Dodatki paszowe mogą więc zwiększyć produkcję potomstwa, co w dłuższej perspektywie skutkuje uzyskaniem lepszej rentowności.