Stabilność oraz jakość paszy i wody

Wiele czynników wpływa na stabilność składników paszy, przy czym niektóre składniki pokarnowe są bardziej wrażliwe i mniej stabilne w porównaniu z innymi. Na przykład degradacja poszczególnych witamin w premiksach i gotowych mieszankach paszowych może być uzależniona od rodzaju witaminy, procesu produkcji paszy, a także obecności w mieszance innych (agresywnych) składników. Obróbka paszy i stabilność termiczna również wpływają na wybrany składnik, np. probiotyki. Właściwości higroskopijne zastosowanych surowców mogą mieć wpływ na sposób postępowania z produktem lub jego stosowanie. Powinno się także zwracać uwagę na kompatybilność z innymi powszechnie stosowanymi składnikami diety żywieniowej.

W optymalnej produkcji zwierzęcej równie ważna i często pomijana jest jakość wody. Zarówno woda pitna dla zwierząt, jak i woda w systemach akwakultury, powinna być dobrej jakości w celu uzyskania najlepszego stanu zdrowia i wydajności.

W ofercie firmy Orffa dostępne są różne produkty specjalistyczne, służące do poprawy jakości wody pitnej oraz do poprawy stabilności pasz i dodatków paszowych. Dodatki te mogą również obniżać potencjalne niepożądane reakcje z innymi składnikami paszy. Wybór lepszych źródeł dodatków paszowych może poprawić stabilność i jakość paszy. Bardzo wysoka jakość paszy i wody pomoże uzyskać najwyższą wydajność zwierząt.

Związane z Publikacje