Stabilność i jakość paszy

Wiele czynników wpływa na stabilność składników paszy, przy czym niektóre składniki pokarnowe są bardziej wrażliwe i mniej stabilne w porównaniu z innymi. Na przykład degradacja poszczególnych witamin w premiksach i gotowych mieszankach paszowych może być uzależniona od rodzaju witaminy, procesu produkcji paszy, a także obecności w mieszance innych (agresywnych) składników. Obróbka paszy i stabilność termiczna również wpływają na wybrany składnik, np. probiotyki. Właściwości higroskopijne zastosowanych surowców mogą mieć wpływ na sposób postępowania z produktem lub jego stosowanie. Powinno się także zwracać uwagę na kompatybilność z innymi powszechnie stosowanymi składnikami diety żywieniowej.

W ofercie Orffa dostępne są różne produkty w specjalistycznych postaciach, które poprawiają stabilność tych dodatków, a także obniżają ryzyko niepożądanej reakcji z innych składnikami paszy. Wybór lepszych źródeł dodatków paszowych może poprawić stabilność i jakość paszy. Bardzo wysoka jakość paszy pomoże uzyskać najwyższą wydajność zwierząt produkcyjnych.

Związane z Publikacje