Rozwiązania ekologiczne

Hodowla zwierząt dostarcza nam ważnych składników pokarmowych, które są korzystne dla zdrowia i mogą być częścią zbilansowanej diety, ale jednocześnie wywiera presję na nasze środowisko. Jesteśmy coraz bardziej świadomi, że branża paszowa musi minimalizować zagrożenia dla środowiska. Można tego dokonać za pomocą różnych strategii np. poprzez optymalizację wydajności przy możliwie jak najmniejszym nakładzie, czyli z emulgatorami paszowymi. Również inne strategie przyczyniają się do minimalizacji presji na środowisko. Poprzez suplementację aminokwasów, można obniżyć białko ogólne w paszy, a tym samym zmniejszyć emisję azotu i wykorzystywanie gruntów ornych pod uprawę soi. Ograniczenie emisji azotu można również obniżyć, poprzez stosowanie klinoptilolitów, aminokwasów chronionych i innych dodatków paszowych. Optymalne stosowanie minerałów śladowych o wysokiej przyswajalności, może zmniejszyć ich wydalanie w odchodach. Badane są rozwiązania mające na celu obniżenie emisji metanu w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy. Firma Orffa może udzielić dalszych porad w zakresie różnych rozwiązań żywieniowych, zmniejszających presję na środowisko naturalne.

Związane z Publikacje