Redukcja antybiotyków

Hodowla zdrowych zwierząt przy mniejszym zużyciu antybiotyków to przyszłe wyzwanie dla produkcji zwierzęcej. Jakie kroki możemy podjąć aby ten cel osiągnąć? Wydaje się oczywiste, że nie będzie to tylko zastąpienie antybiotyków jedną prostą alternatywą. Aby to zrealizować hodowcy muszą wprowadzić szereg działań, jak właściwe zarządzanie stadem, kontrola czynników klimatycznych i higieny. Ważnym elementem tego programu jest żywienie. Z punktu widzenia żywieniowego można podjąć kilka kroków mających na celu poprawę stanu zdrowia zwierząt.

Poprawa stanu zdrowia jelit poprzez obniżenie zawartości substratu (białko ogólne) jest dobrym punktem wyjścia. W kolejnych etapach powinno się zwrócić uwagę na optymalizację mikroflory jelitowej poprzez zmniejszenie liczby patogenów i zwiększenie liczebności bakterii pożytecznych. Produkty takie jak probiotyki i maślan sodu są znane ze swojej skuteczności w tej dziedzinie. Żywienie może również odgrywać ważną rolę w poprawie odporności. Dzięki lepszej odpowiedzi immunologicznej zwierzęta są lepiej chronione i lepiej radzą sobie w przypadku zakażenia patogenami.

Bez-antybiotyków-na zawsze staje się nową normą, firma Orffa ma szereg rozwiązań w tym zakresie !

Związane z Publikacje