Ograniczenie stosowania antybiotyków i wyzwania dotyczące zdrowia

Hodowla zdrowych zwierząt przy mniejszym zużyciu antybiotyków to przyszłe wyzwanie dla produkcji zwierzęcej. Coraz bardziej istotne jest, aby produkcja zwierzęca odbywała się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Konsumenci są bardziej świadomi wpływu produktów zwierzęcych na środowisko oraz ewentualnych zagrożeń dla zdrowia ludzi, takich jak oporność na leki przeciwbakteryjne. Właśnie dlatego wzrosło zapotrzebowanie na rozwiązania alternatywne wobec antybiotyków.

Hodowla zdrowych zwierząt przy mniejszym zużyciu antybiotyków to przyszłe wyzwanie dla produkcji zwierzęcej. Jakie kroki możemy podjąć aby ten cel osiągnąć? Wydaje się oczywiste, że nie będzie to tylko zastąpienie antybiotyków jedną prostą alternatywą. Aby to zrealizować hodowcy muszą wprowadzić szereg działań, jak właściwe zarządzanie stadem, kontrola czynników klimatycznych i higieny. Ważnym elementem tego programu jest żywienie. Z punktu widzenia żywieniowego można podjąć kilka kroków mających na celu poprawę stanu zdrowia zwierząt.

Orffa oferuje wiele produktów, które mogą pomóc poprawić odporność zwierząt na choroby. Produkty te oferują skuteczne rozwiązania do zwalczania patogenów, pasożytów lub szkodników i wspierają zdrowie zwierząt w dietach wolnych od antybiotyków. Dzięki zastosowaniu tych dodatków można uzyskać optymalną wydajność bez uszczerbku dla bezpieczeństwa lub jakości żywności.

Dobrym punktem wyjścia jest optymalizacja zdrowia jelit poprzez poprawę strawności niektórych trudnostrawnych substratów, np. białka surowego. W kolejnych krokach należy skupić się na optymalizacji mikrobioty w jelitach dzięki obniżeniu liczby patogenów i optymalizacji ilości pożytecznych bakterii. Produkty takie jak probiotyki i maślany są znane ze swojego korzystnego działania na tym polu. Żywienie może również odgrywać ważną rolę w optymalizacji układu odpornościowego. Dzięki lepszej odpowiedzi immunologicznej, zwierzę jest lepiej chronione i odporne na zagrożenia ze strony patogenów.

Niestosowanie antybiotyków może stać się nowym standardem, firma Orffa proponuje szereg rozwiązań! Dzięki nim przyczyniamy się do zrównoważonej przyszłości dla wszystkich.

Związane z Publikacje