Odporność i status antyoksydacyjny

Układ odpornościowy ewoluował w ciągu milionów i milionów lat jako niezwykle silny i skuteczny mechanizm obronny ukierunkowany na jeden cel: utrzymanie nas w zdrowiu. Podstawową funkcją układu odpornościowego jest ochrona organizmu przed infekcjami wywołanymi przez wirusy chorobotwórcze, bakterie, grzyby i pasożyty. Odgrywa on również kluczową rolę w zapobieganiu i usuwaniu uszkodzeń (oksydacyjnych) spowodowanych stresem wywołanym przez czynniki środowiskowe, takie jak napromieniowanie, nieoptymalne temperatury, jakość wody (pitnej), toksyny i postępowanie człowieka. Niekiedy układ odpornościowy może reagować nadmiernie lub zostać wyprowadzony z równowagi. Takie zakłócenia równowagi mogą skutkować zaburzeniami immunologicznymi, takimi jak słabe stany zapalne (np. zapalenie stawów, zapalenie dziąseł), alergie lub inne schorzenia. Układ odpornościowy może być osłabiony, co skutkuje zmniejszeniem ogólnej odporności na (patogenne) infekcje. Dlatego też prawidłowo funkcjonujący układ immunologiczny jest niezbędny dla dobrego zdrowia wszystkich gatunków zwierząt.

Dla wszystkich istot żywych istnieją trzy główne zasady odporności: rozpoznawanie, przetwarzanie i eliminacja zagrożenia. Układ immunologiczny musi rozpoznać inwazyjne zagrożenie (poprzez rozróżnienie pomiędzy "swój" i " obcy"), przetworzyć tę informację i wyeliminować zagrożenie. Wszystkie zwierzęta powinny być zdrowe dzięki tym prostym zasadom.

Organizm, który może spowodować chorobę, nazywany jest patogenem. Wirulencja patogenów jest bardzo zróżnicowana i zależy od zdolności do unikania mechanizmów obronnych organizmu. Obrona organizmu obejmuje bariery fizyczne (np. skóra, ściana jelita, błona śluzowa), które eliminują najeźdźców, odporność wrodzoną (nieswoistą), która zapewnia szybką początkową ochronę oraz odporność nabytą (swoistą), która zapewnia długotrwałą skuteczną odporność. Prawidłowo funkcjonujący układ immunologiczny potrafi odróżnić patogeny od własnych zdrowych tkanek.

Znaczenie dobrze funkcjonującego układu odpornościowego jest oczywiste, jednak w praktyce często obserwuje się liczne przykłady zaburzeń odporności. Obniżenie odporności spowodowane np. stresem, lekami lub wiekiem może sprawić, że zwierzęta będą bardziej podatne na choroby zakaźne lub inne problemy związane z układem immunologicznym. Właściwy status antyoksydacyjny będzie wspomagał zwierzęta podczas wystepowania stresu oksydacyjnego, na przykład w przypadku uwalniania reaktywnych form tlenu (ROS) w trakcie infekcji immunologicznych. Zachwianie równowagi statusu immunologicznego może skutkować reakcjami alergicznymi, (chronicznymi) stanami zapalnymi lub chorobami autoimmunologicznymi. Poprawa odpowiedzi immunologicznej może być korzystna w przypadku wielu problemów zdrowotnych.

Dodatki paszowe mogą odgrywać rolę we wspomaganiu i stymulowaniu odporności zwierząt. Dodatki paszowe mogą działać jako immunomodulatory, mają właściwości przeciwzapalne, poprawiają status antyoksydacyjny i mają ( bezpośrednie) działanie przeciwpatogenne. Rozpatrując różne aspekty można stwierdzić, że dodatki paszowe są w stanie zoptymalizować status immunologiczny zwierząt produkcyjnych i towarzyszących prowadząc do poprawy stanu zdrowia zwierząt.

Związane z Publikacje