Jakość produktów zwierzęcych

W ciągu ostatnich dziesięcioleci, światowa populacja rosła gwałtownie i w najbliższych latach spodziewany jest dalszy jej wzrost. Doprowadzi to do dalszego zwiększenia konsumpcji żywności i zapotrzebowania na białko zwierzęce na całym świecie, w związku z tym pojawia się zapotrzebowanie na zdrowe i zrównoważone rozwiązania umożliwiające wyprodukowanie wystarczającej ilości żywności, aby zaspokoić rosnący popyt.

Zrównoważoną produkcję produktów zwierzęcych można poprawić poprzez zwiększenie wydajności, ale także poprzez zmniejszenie ilości odpadów i psucia się żywności. Duża część żywności produkowanej dla ludzi marnuje się, co jest ważnym elementem przy dążeniu do zwiększenia dostępności żywności. Jedną ze strategii ograniczenia marnotrawstwa żywności jest poprawa jakości produktów zwierzęcych, co może przyczynić się do wydłużenia okresu ich przydatności do spożycia. Dotyczy to niektórych parametrów jakościowych, takich jak utrata wody, pH, barwa w przypadku mięsa lub np. jednostki Haugha w przypadku jaj.

Rośnie zapotrzebowanie konsumentów na zdrową dietę, w której duże znaczenie ma jakość odżywcza produktów, np. poziom nienasyconych kwasów tłuszczowych czy niektórych składników mineralnych. Jakość odżywcza i biofortyfikacja niektórymi pierwiastkami, może wspomagać zdrowszą dietę i pozwolić na bardziej efektywną konsumpcję białka zwierzęcego.

Ogólnie rzecz biorąc, poprawa jakości produktów zwierzęcych przyczyni się do bardziej zrównoważonego ich wytwarzania. Dodatki paszowe mogą zapewnić szeroki wachlarz rozwiązań żywieniowych w celu poprawy jakości produktów zwierzęcych, takich jak np. jaja, mleko, ryby i mięso oraz ograniczać do minimum ilość odpadów lub psucie się żywności na całym świecie.

Związane z Publikacje