Produkty mikrokapsułkowane

Ochrona funkcjonalnych składników pokarmowych umożliwiająca docelowe ich uwalnianie w przewodzie pokarmowym.

Ochrona funkcjonalnych składników pokarmowych może być niezbędna, aby składnik pokarmowy był dostępny przez dłuższy czas lub w określonym docelowym punkcie przewodu pokarmowego. Fermentacja mikrobiologiczna w żwaczu, kwaśne środowisko żołądka lub wczesne wchłanianie po spożyciu to tylko niektóre czynniki powodujące, że funkcjonalne składniki pokarmowe nie docierają do miejsca przeznaczenia. Zaawansowana otoczka chroni składniki funkcjonalne przed zbyt wczesnym uwolnieniem. Właściwa technologia powlekania wymaga dużego doświadczenia i jest odmienna dla różnych składników paszy.

Związane z Publikacje