Preparaty wspomagające trawienie

Preparaty wspomagające trawienie

Dodatkiem zootechnicznym jest każdy dodatek stosowany do poprawy wydajności zdrowych zwierząt lub korzystnie wpływający na środowisko naturalne. W ramach kategorii “dodatki zootechniczne” wyróżniamy cztery grupy funkcjonalne. Jedna z grup funkcjonalnych obejmuje substancje poprawiające strawność. Substancje te, po podaniu zwierzętom, zwiększają strawność diety poprzez działanie na docelowe materiały paszowe. Większość dodatków z tej grupy stanowią enzymy, niemniej ważną rolę mogą odgrywać również inne dodatki, takie jak emulgatory żywieniowe.

Find an Preparaty wspomagające trawienie product

© 2021 Orffa • Zastrzeżenie odpowiedzialnościPolityka prywatnościLogin