Preparaty wspomagające trawienie

Strawność składników odżywczych nigdy nie wynosi 100%, a każda poprawa jest krokiem naprzód.

Dodatkiem zootechnicznym jest każdy dodatek stosowany do poprawy wydajności zdrowych zwierząt lub korzystnie wpływający na środowisko naturalne. W ramach kategorii "dodatki zootechniczne" wyróżniamy cztery grupy funkcjonalne. Jedna z grup funkcjonalnych obejmuje substancje poprawiające strawność. Substancje te, po podaniu zwierzętom, zwiększają strawność diety poprzez działanie na docelowe materiały paszowe. Większość dodatków z tej grupy stanowią enzymy, niemniej ważną rolę mogą odgrywać również inne dodatki, takie jak emulgatory żywieniowe.

Związane z Publikacje