Pierwiastki śladowe

Pierwiastki śladowe, inaczej zwane mikroelementami, są niezbędnymi minerałami, które zwierzę musi otrzymywać w paszy.

  • Hydroksy pierwiastki śladowe
  • Nieorganiczne pierwiastki śladowe
  • Selen organiczny

Pierwiastki śladowe występują w glebie i wodzie oraz nie mogą być wytwarzane przez organizmy żywe. Najważniejszymi pierwiastkami śladowymi w żywieniu zwierząt są miedź, cynk, mangan, selen, kobalt, żelazo i jod. Minerały te są niezbędnymi składnikami pokarmowymi zapewniającymi optymalne funkcjonowanie organizmu. Materiały paszowe posiadają zróżnicowaną zawartość minerałów śladowych. Aby pokryć zapotrzebowanie zwierząt, należy uzupełniać dietę o dodatkowe składniki mineralne. Mogą one występować w różnych formach, np. nieorganicznej, organicznej i hydroksylowej.

Związane z Publikacje