Karta zrównoważonego rozwoju w produkcji pasz opracowana przez FEFAC

Wyzwaniem dla naszej branży jest zabezpieczenie dostaw wysokiej jakości białka zwierzęcego dla stale rosnącej światowej populacji, przy równoczesnym zminimalizowaniu wpływu na zasoby naturalne, poprzez optymalizację wykorzystania gruntów i efektywności produkcji oraz przy coraz niższej produkcji pod względem zanieczyszczenia i śladu ekologicznego. Z historycznego punktu widzenia, produkcja zwierzęca została uprzemysłowiona w celu wykorzystania produktów ubocznych powstających przy produkcji żywności dla ludzi (olej → makuchy, mąka → produkty uboczne przemiału). Powszechnie wiadomo, że profesjonalna i prowadzona na dużą skalę produkcja białka zwierzęcego, oparta na podstawach naukowych, gwarantuje wydajność produkcji, jakość produktu i dobrostan zwierząt, minimalizując w ten sposób ślad ekologiczny produktów zwierzęcych i kontrolując emisję zanieczyszczeń.

Europejski przemysł paszowy, za pośrednictwem swojej organizacji branżowej FEFAC, wydał kartę zrównoważonego rozwoju pasz, określającą pięć podstawowych celów, które uwzględniliśmy w naszej polityce zrównoważonego rozwoju.


Aby zrealizować te ambitne cele, konieczne jest ograniczenie śladu węglowego tego sektora, zmniejszenie emisji metanu i innych elementów zanieczyszczających (N, P, S, minerałów, pyłów drobnocząsteczkowych…), zwiększenie wydajności produkcji mięsa, optymalizacja wykorzystania materiałów paszowych (produktów ubocznych, białek), zmniejszenie zapotrzebowania na antybiotyki w produkcji zwierzęcej oraz maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa pracowników.

Produkcja zwierzęca jest obecnie oparta na jasnych i dobrze udokumentowanych dowodach naukowych. Liczne badania potwierdzają stosowane obecnie metody żywienia, a nasza branża inwestuje ogromne środki finansowe, by jeszcze lepiej zbadać zagadnienia naukowe dotyczące przyszłych metod żywienia. Pomimo, że uprzemysłowiona produkcja zwierzęca jest najlepszą gwarancją optymalnego wykorzystania zasobów i kontrolowanej produkcji gazów cieplarnianych, to jednak naukowe podejście do żywienia zwierząt gospodarskich pozwala na dalsze doskonalenie metod i koncepcji produkcji oraz żywienia, prowadząc do znaczącego zmniejszenia śladu ekologicznego branży i znacznej poprawy zrównoważonego rozwoju.