Betaina

Betaina

Betaina jest funkcyjnym składnikiem pokarmowym, powszechnie stosowanym jako dodatek paszowy w żywieniu zwierząt, głównie jako donor grup metylowych i organiczny osmolit. W porównaniu do choliny, betaina jest bardziej skuteczna, ponieważ może bezpośrednio oddać jedną ze swoich grup metylowych, podczas gdy cholina musi zostać przekształcona w betainę w mitochondriach komórek wątroby. Zwiększając udział cząsteczek betainy w diecie, poprawiamy efektywność osmoregulacji. Betaina jest wykorzystywana pod wpływem stresu przez komórki (jelitowe) do utrzymania ich integralności, aktywności komórkowej, struktury białka i homeostazy. Stwierdzono pozytywny wpływ betainy na strawność paszy i jakość tuszy w okresie stresu cieplnego.

Find an Betaina product

© 2022 Orffa • Zastrzeżenie odpowiedzialnościPolityka prywatnościLogin